Keväällä pesimään tulevien lintujen kuten teeren, sorsan ja haapanan metsästys oli keino hankkia lisäravintoa vaikeana kevätaikana, kun muu ruoka oli loppumassa. Etenkin saaristossa on linnustus ollut tärkeä ravinnonlähde.

Houkutuslintu eli kaave on varsinkin vesilintujen metsästyksessä käytetty sorsaa tai muuta lintua esittävä nukke, jonka tarkoituksena on houkutella oikeat linnut metsästäjän ulottuville. Yleensä houkutuslintu laitetaan kellumaan veteen tai kiinnitetään puuhun.

Ohessa Putkisalossa käytössä olleita houkutuslintuja, jotka on tehty käsin kotona. Nykyisin käytetyt houkutuslinnut ovat tehdasvalmisteisia. Sorsa, teeri, pyy ja metso ovat olleet Putkisalon tärkeimmät metsästyslinnut.