Putkisalo on Suomen lammasyhdistyksen hyväksymä dorset-rotuisten lampaiden jalostuslampola. Kasvatamme myös pienessä määrin puhtaita suomenlampaita. Myymme ultraäänimitattuja ja rakennearvosteltuja jalostuseläimiä. Meiltä on lähtenyt jalostuspässejä niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Tuotamme myös valmiita risteytysuuhia emoiksi lihantuotantokatraisiin. Dorset-karitsat syntyvät huhtikuussa. Ne vieroitetaan ja jalostusarvostellaan heinäkuun lopulla. Elokuun lopulla listaamme myyntiin tulevat uuhi-ja pässikaritsat. Jalostuspässejä on myynnissä ympäri vuoden. Ota yhteyttä niin teemme tarjouksen.

Putkisalon katras

250 uuhta

 • 150 dorsetia
 • 50 suomenlammasta
 • 50 risteytystä

Pässejä parikymmentä

 • Kahdeksan dorsetpässilinjaa
 • Suomenlammaspässi
 • Texel-ja Suffolk-pässit risteytyskäytössä

Vuosittain syntyy 450 – 500 karitsaa

Dorset-rotu:

Dorset on alunperin sarvellinen rotu, joka rekisteröitiin Isossa-Britanniassa vuonna 1892, sieltä se levisi pian maailmanlaajuisesti. Australialaiset jalostivat sarvettoman poll dorset -rodun, joka rekisteröitiin vuonna 1937. Poll dorset on edelleen Australian suosituin terminaali pässirotu risteytyskatraissa tuottaen 75 % maan karitsanlihasta.

Dorsetille luontaista on nopeasti kasvavat karitsat ja lihakkuus. Dorset pystyy karitsoimaan ympärivuotisesti. Sillä on liharoduksi korkea hedelmällisyys, maidontuotantokyky sekä erinomaiset emo-ominaisuudet.

Dorsetilla on myös loistava rehunkäyttökyky, se on tarkka ja rauhallinen laiduntaja. Parhaimmillaan dorset on risteytystuotannossa.

Dorset-isälinjat Suomessa: Kaikki suomalaiset dorset-pässilinjat ovat edustettuina Putkisalon jalostuskatraassa.

U-linja: Kantaisät nrot 1613 ja 1612 tuotiin alkioina Suomeen Uudesta-Seelannista vuonna 2000.

N-linja: Kantaisä nro 77 tuotiin Uudesta-Seelannista spermana vuonna 2000.

H-linja: Kantaisä Hanski 346 pässi tuotiin Tanskasta vuonna 1993.

A-linja: Kantaisä AA.Ballytaggart Hotshot tuotiin spermana Englannista vuonna 2007.

F-linja: Kantaisä FF. Huish Fanfare tuotiin spermana Englannista vuonna 2007.

B-linja: Kantaisä BB Ballytaggart Nijinsky tuotiin Englannista spermana vuonna 2013.

J-linja: Kantaisä JJ Blackhill Jim ostettiin pässiasemalle Virosta vuonna 2018 ja käytettiin spermana Putkisalossa

X-linja: Kantaisä XX Ballytaggart  Xtra Special tuotiin Englannista spermana vuonna 2018

S-linja: Kantaisä Sherborne Zodiac tuoriin Englannista spermana vuonna 2020

Putkisalon dorset jalostustavoitteet

Jalostuksessa apuna:

 • keinosiemennys
 • tuotannontarkkailu
 • punnitukset
 • rakennemittaukset
 • ultra-äänimittaukset.

Vuosittainen jalostusuudistus katraassa on vähintään 15 %.

Emo-ominaisuudet

Sikiävyys ja ympärivuotisuus: Aikuisten uuhien sikiävyyden tavoite on 2,0, keinoina karsinta ja pässivalinnat. Uuhet pystyvät tiinehtymään heinäkuun alusta huhtikuun loppuun.

Karitsointi ja huolehtiminen: Emo karitsoi helposti ja hoitaa karitsansa itse, jalostuksessa suositaan omatoimisia emoja. Karitsointi arvostellaan jokaisen karitsoinnin yhteydessä.

Maidontuotanto: Maidontuotantoa seurataan ensimmäisten kolmen päivän aikana karitsointikarsinassa ja maidontuotanto pisteytetään jokaisen karitsoiniin yhteydessä. Emojen maidontuotantoa mitataan myös karitsoiden kuuden viikon punnituksilla ja emät karsitaan ja valitaan näiden tulosten perusteella.

Utarerakenne: Jalostuksessa kiinnitetään huomiota utareen maavaraan, kiinnityksiin, vedinten kokoon ja asentoon.

Kestävyys: Pyritään pitkäikäisiin tuottaviin emoihin, tavoite 5 – 6 karitsointia/emo.

Kasvukyky: Valinnassa suositaan nopeakasvuisia yksilöitä tuotosseurannan kasvuindeksiin perustuen.

Lihakkuus: Dorsetille ominainen pitkä ja pyöreä rakenne säilytetään. Lihaksikkuutta ja rasvoittumista seurataan ultraäänimittauksilla ja jalostetaan valinnalla ja karsinnalla.

Rakenne: Jalostukseen valittavat eläimet rakennearvostellaan, ja niiden tulee täyttää dorsetille ominaiset piirteet. Kiinnitetään erityistä huomiota käyttöominaisuuksiin eli jalkoihin, purentaan ja kiveksiin.

Kolmiroturisteytys

Astuttamalla suomenlammasuuhia dorset-pässillä saadaan taloudellisia helppohoitoisia finndorset-uuhia emoiksi lihantuotantokatraisiin. Paras hyöty finndorset-uuhista saadaan astuttamalla ne kolmannella rodulla esim. suffolk, texel tai oxford down.